Путешествуйте выгодно! Бонусы за покупку авиабилетов

с 2 ноября 2015 по 1 января 2019

Акция завершена!

Акция завершена!

Кто может участвовать в акции?

Каждый клиент с картой ПриватБанка.

Как принять участие в акции?

Необходимо купить авиабилет в любом канале ПриватБанка.

Какое вознаграждение ждет участников?

Бонус за покупку авиабилета – до 150 грн.

 Частые вопросы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Путешествуйте выгодно!

Бонусы за покупку авиабилетов»

 

1. Терміни та загальні положення Правил.

1.1. Цими Офіційними правилами акції «Путешествуйте выгодно! Бонусы за покупку авиабилетов» (далі – Акція) визначаються порядок та умови її проведення.

Організатор - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі – Організатор).

Переможця Акції буде визначено за критеріями, викладеними в цих Правилах. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих Правил.

1.2. Територія проведення Акції:.

Акція проводиться на території України, за винятком території, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII.).

1.3. «Період проведення Акції»: з 02.11.2015 на постійній основі

1.6. «Заохочення» - детальніше в розділі 4 цих Правил (надалі – «Заохочення»).

1.7. «Учасник Акції» фізичні особи – громадяни України (далі - учасники акції) - власники карток, емітованих Організатором (за винятком корпоративних карт, клієнтів без ІПН, а також клієнтів, які не мають права отримувати додатковий дохід (держслужбовці, пенсіонери або клієнти, які перебувають на обліку у служби зайнятості)), які протягом Періоду Акції, згідно з п. 2 Правил, провели бронювання (покупку) авіаквитка з будь-якої карти Організатора та з фінансовим номером телефону. Канали покупки авіаквитка,які приймають участь у акції: Приват24 (меню «Квитки» - «Авіаквитки»), Мобільний додаток Privat24 (Android / iOS), сайт bilet.pb.ua, відділення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», 3700 (Крім білетів, які куплені через консьєрж сервіс на сторонніх ресурсах (не bilet.pb.ua)

1.8. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил та розміщення нової версії правил на Офіційній сторінці.

 

2. Учасники Акції.

2.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:

2.1.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

2.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;

2.1.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;

2.1.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;

2.5. Учасник беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними шляхом проставлення відповідної відмітки у реєстраційній формі як деталізовано нижче. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отриманні Заохочень. У випадку порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.

 

3. Порядок участі в Акції.

3.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення, Учасник має протягом Періоду проведення Акції вчинити наступні дії:

- з будь-якої картки Організатора провести бронювання (покупку) авіаквитка, з фінансовим номером телефону. Канали покупки авіаквитка,які приймають участь у акції: Приват24 (меню «Квитки» - «Авіаквитки»), Мобільний додаток Privat24 (Android / iOS), сайт bilet.pb.ua, відділення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», 3700(Крім білетів, які куплені через консьєрж сервіс на сторонніх ресурсах (не bilet.pb.ua)

4. Заохочення Акції та порядок його отримання.

 

4.1. Організатор повертає грошовий еквівалент бонусу, який при покупці вказується під вартістю авіаквитка. Сума бонусу залежить від обраного рейсу, кількості пасажирів, авіакомпанії і напрямки перельоту, максимальний розмір бонусу - 150 грн.

(далі – Заохочення Акції).

4.2. Учаснику Акції встановлюється ліміт у вигляді welcome-bonus на рахунок «Бонус Плюс» протягом 1 банківського дня після оплати.

4.3 Витратити отримані бонуси можна протягом 1 місяця після покупки авіаквитка в магазинах - партнерах програми «Бонус плюс»

4.3. Організатор залишає за собою право достроково завершити Акцію в разі дострокового вичерпання Заохочень Акції, зазначених в п. 4.1 Правил.

4.4. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з Заохочень, зокрема ПДФО та військового збору, Акції здійснюються Організатором відповідно до чинного законодавства України.

4.5. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником Заохочення.

4.6. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Заохочення.

 

5. Обмеження.

5.1. Отримання Заохочення допускається лише Учасником, який здобув право на отримання Заохочення. До участі в акції не допускаються особи, які не мають особистого ідентифікаційного податкового номеру України та клієнтів, які не мають права отримувати додатковий дохід (держслужбовці, пенсіонери або клієнти, які перебувають на обліку у служби зайнятості)

5.2. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема й інформації щодо контактних телефонів і адрес).

5.3. Організатор звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), у тому числі: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

 

6. Умови виплати винагороди.

6.1. Винагорода зараховується Учасникам Акції, які виконали умови п. 3 цих Правил.

6.2. В Акції беруть участь унікальні клієнти, які протягом Періоду Акції, згідно з п. 2 Правил, провели бронювання (покупку квитка) з будь-якої карти емітованої Організатором та з фінансовим номером телефону. Канали покупки авіаквитка,які приймають участь у акції: Приват24 (меню «Квитки» - «Авіаквитки»), Мобільний додаток Privat24 (Android / iOS), сайт bilet.pb.ua, відділення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», 3700 (Крім білетів, які куплені через консьєрж сервіс на сторонніх ресурсах (не bilet.pb.ua)

6.3. Винагорода повертається на рахунок «Бонус Плюс» протягом 1 банківського дня після оплати.

 

7. Персональні дані

7.1. Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно (обмежено дієздатні особи діють добровільно, але за згодою законних представників та/або піклувальників). Учасник Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності та наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням Заохочення.

7.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою пряму добровільну згоду Організатору на збирання, зберігання та обробку наданих персональних даних, а саме: імені, прізвища, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного номера платника податку, номера телефону, поштової адреси, адреси електронної пошти, а також інших даних, що можуть надаватися Переможцем для отримання Заохочення (надалі — «Персональні дані») для ідентифікації Переможця та оподаткування Заохочень, вручених Переможцю та на передачу таких даних Партнеру.

Кожен Учасник шляхом участі в Акції надає Організатору пряму згоду та право на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю у ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

7.3. Переможець на вимогу Організатора зобов’язується надати письмову згоду на обробку своїх Персональних даних. Переможець погоджується з тим, що надані ним Персональні дані використовуються винятково з метою проведення Акції та протягом Періоду проведення Акції.

7.4. Беручи участь в Акції, Переможець підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних, склад та зміст зібраних даних, правами, передбачені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та осіб, яким його дані передаються.

8. Додаткові умови:

8.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на Офіційній сторінці https://promos.privatbank.ua/ .

8.2. Партнер, а також залучені ними треті особи, не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора, а також залучених ними третіх осіб, обставини, в наслідок яких Участь у Акції стає неможливою.

8.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

8.4. Терміни, що вживаються у цих Правилах, відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.

8.5. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності чинного законодавства України.

 

Делитесь впечатлениями

Обсуждайте и рассказывайте друзьям об акции «Путешествуйте выгодно! Бонусы за покупку авиабилетов» в социальных сетях. Высказывайте свои комментарии и предложения.