Осуществить мечту ребенка просто!

с 27 июня 2018 по 27 июля 2018

Акция завершена!

Акция завершена!

Кто может участвовать в акции?
Клиенты ПриватБанка - владельцы кредитных карт Visa от ПриватБанка, дееспособные граждане Украины, достигшие 18 лет.

Как принять участие в акции?
Покупайте товары в сети магазинов «Дом игрушек» в «Оплата частями».

Нужно ли регистрироваться в акции?
Да. Необходимо зарегистрироваться в акции своим финансовым номером телефона.

Какое вознаграждение ждет участников акции?
85 сертификатов в сеть магазинов «Дом игрушек» номиналом 1000 грн.

С 27 июня 2018 до 27 июля 2018 покупайте товары в сети магазинов «Дом игрушек» в «Оплата частями» как в наземных так и в интернет-магазине на сайте https://bi.ua, и участвуйте в розыгрыше 85 сертификатов номиналом 1000 грн.

Частые вопросы

 
 
 
 
 
 

1. Основні положення
1.1. Офіційними правилами акції «Втіліти мрію дитини просто!» (Далі - Правила) визначається порядок і умови проведення акції «Втіліти мрію дитини просто!» (Далі - Акція).
1.2.Організатором Акції є АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м Київ, Україна., 01001, ОКПО 14360570 (далі - Організатор).
1.3. Партнером Акції є «Віза Інтернешнл Сервіс Ассосіейшн», що знаходиться за адресою: США, CA 94404 - 2775, р .. Фостер-Сіті, бульвар Метро Сентер, 900 (далі - Партнер).
1.4. Для проведення Акції Організатор має право залучати третіх осіб.

2. Період і територія проведення Акції
Загальний термін проведення Акції: з 27 червня 2018 року по 27 липня 2018 роки (далі - Термін проведення Акції, Період Акції або Тривалість Акції).
Акція проводиться виключно на території України.

3. Учасники Акції
3.1. Учасниками Акції можуть стати фізичні особи - громадяни України, з повною дієздатністю, яким виповнилося 18 років і які є власниками кредитних карт Visa, емітованих ПриватБанком для використання фізичними особами (далі - Карта), які здійснюють оплату товару за сервісом «Оплата частинами» на території Україна, і повністю згодні з Правилами (далі - Учасники Акції).
3.2. В Акції беруть участь Карти, які були активовані до початку і / або в період проведення Акції (період Акції визначається відповідно до пункту 2.2 цих Правил).
3.3. В Акції не мають права брати участь:
3.3.1. особи, які не відповідають вимогам пп. 3.1 і 3.2 цих Правил;
3.3.2. працівники Організатора, Виконавця, Банку та будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці, організації та проведенні Акції;
3.3.3. неповнолітні особи;
3.3.4. недієздатні особи, частково дієздатні особи і особи, дієздатність яких обмежена.

4. Умови участі в Акції
4.1. Протягом періоду Акції (п. 2 Правил) власники карт Visa мають можливість оплатити покупку сервісом «Оплата частинами» в наземних магазинах мережі «Будинок іграшок» (обрати товар можливо на сайті компаніі https://bi.ua ) брати участь в розіграші 85 сертифікатів, за умови реєстрації в акції на сторінці акції https://promos.privatbank.ua/ua/vtilyty-mriyu-dytyny-u-realnist-prosto
4.2. Кількість транзакцій клієнта в період Акції необмежено.
4.3. В Акції не беруть участь транзакції, вчинені до 00:00 27.06.2018 або після 24:00 27.07.2018 за київським часом.

5. Порядок і спосіб інформування про умови Акції
5.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на сайті Банку https://promos.privatbank.ua/ua/vtilyty-mriyu-dytyny-u-realnist-prosto
5.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та / або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та / або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження та оприлюднення в тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення їх у спосіб, передбачений п. 8.1 Правил, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами / доповненнями до цих Правил та умов.

6. Інші умови
6.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Акції з цими Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції, при цьому така особа не має права на отримання від Виконавця / Замовника / Банку будь-якої компенсації.
6.2. Добровільно надаючи персональні дані про себе (прізвище, ім'я, по батькові, копію паспорта громадянина України (всі заповнені сторінки), копію довідки про надання індивідуального податкового номера), Учасники Акції, які отримали право на отримання головного подарунка Акції підтверджують свою згоду на збір, зберігання , використання, обробку й поширення даних Виконавцем та уповноваженими ним особами, які будуть вживати необхідних заходів для захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження. Зазначена вище особиста інформація таких Учасників Акції, які отримали право на отримання головного подарунка Акції, та копії зазначених вище документів використовуватимуться Виконавцем з метою ідентифікації учасників Акції та вручення головного подарунка Акції, а також з метою здійснення оподаткування головного подарунка Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. Учасники Акції, які отримали право на отримання головного призу акції, мають право вільного доступу до наданої ними персональної інформації з метою уточнення та / або зміни наданої ними інформації у разі настання такої необхідності (зміна прізвища та т. П.) Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Персональні дані Учасників Акції, які отримали право на отримання головного подарунка Акції будуть зберігатися Виконавцем протягом 3 років з дати закінчення Акції. Після закінчення цього терміну всі персональні дані Учасників Акції будуть видалені Виконавцем або повернуті їм за запитом.
6.3. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та / або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем і Замовником за згодою Банку.

Делитесь впечатлениями

Обсуждайте и рассказывайте друзьям об акции «Осуществить мечту ребенка просто!» в социальных сетях. Высказывайте свои комментарии и предложения.