В "Multiplex" картой оплати - два билета выигрывай

с 16 апреля 2018 по 6 мая 2018

Розыгрыш 125 подарочных сертификатов на двоих в сети кинотеатров "Multiplex".

Количество участников уже достигло
57
человек
Зарегистрируйтесь и Вы:

Розыгрыш 125 подарочных сертификатов на двоих в сети кинотеатров "Multiplex".

Кто может участвовать в акции?
К участию в акции допускаются дееспособные физические лица - граждане Украины, которым на момент участия в Акции исполнилось 18 лет и являются держателями карт Masterсard®, эмитированных ПАО КБ «ПриватБанк».

Как принять участие в акции?
Регистрируйтесь в акции своим финансовом телефоном и рассчитывайтесь картой Masterсard® от ПриватБанка в POS-терминалах сети кинотеатров Multiplex при покупке билета на киносеанс.

Какие поощрения ждут участников акции?
Каждая оплата, осуществленная с карты Masterсard® ПриватБанка через POS-терминал в сети кинотеатров Multiplex (в городах Киев, Днепр, Львов), за покупку билета на киносеанс, принимает участие в розыгрыше 125 подарочных сертификатов на двоих.

С 16 апреля 2018 по 6 мая 2018 рассчитывайтесь картой Masterсard® через POS-терминал в сети кинотеатров "Multiplex" в городах Киев, Днепр, Львов и участвуйте в розыгрыше подарочных сертификатов в сети кинотеатров "Multiplex".

 Частые вопросы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Офіційні правила проведення акції «Оплата квитків в мережі кінотеатрів "Multiplex" карткою Masterсard® ПриватБанку» (далі – Правила)

1. Терміни та загальні положення Правил:
1.1. Цими офіційними Правилами рекламної акції «Оплата квитків в мережі кінотеатрів "Multiplex карткою Masterсard® ПриватБанку» (далі – Акція) визначаються порядок та умови її проведення. Переможців Акції буде визначено за критеріями, викладеними в цих Правилах. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих Правил.
1.2. Територія проведення Акції.
Акція діє на території України. До участі в Акції допускаються всі операції, що здійснені учасниками за допомогою картки Masterсard® ПриватБанку в POS-терміналах в будь-якому з кінотеатрів Multiplex у містах Київ, Дніпро, Львів, що є законно чинними відповідно до законодавства країни розташування термінала, з оплати не заборонених законодавством країни розташування POS-термінала товарів, робіт чи послуг. Визначення переможців відбувається на території України відповідно до законодавства України.
1.3. Період проведення Акції: з 00:00 16 квітня 2018 року до 23:59 5 травня 2018 року за київським часом (включно).
1.4. Замовником та організатором Акції є компанія «МастерКард Юроп SA» (далі - Замовник), юридична особа, створена і діє за законодавством Бельгії, місцезнаходження якого: Шосе де Тервюрен, 198А, 1410 Ватерлоо, Бельгія, від імені якого діє Представництво «Мастеркард ЮРОП СПРЛ »в Україні, код ЄДРПОУ 26600463, розташоване за адресою: вул. Б. Хмельницького, 17 / 52А, офіс 404А, м Київ, 01030.
1.5. Партнером Акції є публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» (далі - Банк). Адреса: 01001, г. Киев, ул. Грушевського, 1Д.
1.6. Заохочення. Детальніше – в розділі 4 цих Правил (далі – Заохочення).
1.7. Учасник Акції – особа, яка відповідає вимогам цих Правил та виконала всі умови, встановлені цими Правилами. Учасниками можуть бути лише дієздатні фізичні особи – власники карток Masterсard® ПриватБанку, які діють особисто, у власних інтересах, досягли віку 18 років на дату початку Акції, є громадянами України та на законних підставах перебували під час періоду Акції за кордоном (далі – Учасник та/або Учасники). Учасниками не можуть бути та не визнаються іноземці та особи без громадянства.
1.9. Офіційна сторінка Акції. Правила буде розміщено для публічного доступу за такою інтернет-адресою: https://promos.privatbank.ua/ua/multiplex (далі – Офіційна сторінка).
1.9. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції, попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил на Офіційній сторінці.

2. Учасники Акції.
2.1. Учасники Акції зобов’язуються:
2.1.1. Дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України.
2.1.2. Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам.
2.1.3. Не чинити дій, що ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції.
2.2. У разі отримання Учасником права на Заохочення такий Учасник має за вимогою Організатора надати дані/документи для ідентифікації своєї особи.
2.3. Надання Учасником неправильних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т. ч. вигаданих, звільняє Організатора від обов’язку вручити/надіслати Заохочення, і такий Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, але надав неправильні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання Заохочення.
2.4. Організатор не зобов’язаний перевіряти вік, правоздатність та/або дієздатність Учасників.
2.5. Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами та свою повну та безумовну згоду з ними шляхом прочитання цих Правил. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Заохочень. У разі порушення будь-якої з умов та/або вимог цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.

3. Порядок участі в Акції
3.1. Щоб узяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення, Учасник має протягом Періоду проведення Акції вчинити такі дії:
3.2. Здійснити оплату однією з дійсних карток Masterсard®, емітованих Організатором (далі – Картки), за придбання квитка на кіносеанс у мережі кінотеатрів Multiplex (далі – Операція) через POS-термінал в мережі кінотеатрів Multiplex у містах Київ, Дніпро, Львів.
3.3. До участі в Акції НЕ допускаються такі Операції:
1) що не відповідають умовам цих Правил;
2) здійснені в мережі Інтернет (онлайн-операції);
3) переказ коштів та поповнення рахунків;
4) отримання готівки через банкомати, відділення банків та/або інші кредитно-фінансові установи;
5) здійснені з використанням карток, що не належать Учасникам.

4. Заохочення Акції та порядок їх отримання.
4.1. Кожна оплата, здійснена однією з карток Masterсard® ПриватБанку, емітованих організатором, через POS-термінал за придбання квитка на кіносеанс у мережі кінотеатрів Multiplex (у містах Київ, Дніпро, Львів), бере участь у розіграші 125 подарункових квітків на дві особи, за умови реєстрації в акції на сторінці акції https://promos.privatbank.ua/ua/multiplex.
4.2. Банк не несе відповідальності за подальше використання Заохочень Учасниками після їх одержання, зокрема за неможливість Учасників скористатися наданими Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.
4.3. Під подарунком мається на увазі придбання подарункового сертифікату за 0,1 грн. Термін дії подарункових сертифікатів з 16.05.2018-06.08.2018.
4.4. Право на участь в отриманні Заохочення мають ті Учасники Акції, які виконали умови Правил відповідно до розділу 3 цих Правил.
4.5. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником Заохочення.
4.6. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Заохочення.
4.7. Визначення переможців та публікація на сайті https://promos.privatbank.ua/ua/multiplex відбудеться до 16.05.2018 року.

5. Обмеження
5.1. Організатор не несе відповідальності за неможливість Учасників отримати Заохочення чи скористатися ними з будь-яких причин, які не залежать від Організатора, зокрема через відсутність у Переможця необхідних документів тощо.
5.2. Отримати Заохочення може лише Учасник, який здобув право на отримання Заохочення. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Заохочення, де Заохочення або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави.
5.3. Якщо Учасник з яких-небудь причин не може отримати Заохочення Акції особисто, такий Учасник не має права поступитися своїм правом третій особі.
5.4. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема й інформації щодо контактних телефонів та адрес).
5.5. Організатор звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор): стихійні лиха; пожежа; повінь; військові дії будь-якого характеру; блокади; зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України; оголошення про мобілізацію; введення воєнного чи надзвичайного стану; інші обставини, непідвладні контролю з боку Організатора.

6. Персональні дані
6.1. Учасник діє від свого імені, добровільно та самостійно (обмежено дієздатні особи діють добровільно, але за згодою законних представників та/або піклувальників).
Учасник Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності та наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції та отриманням Заохочення.

7. Інші умови
7.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну й безумовну згоду Учасника Акції з цими Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.
7.2. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалюється Організатором.

Делитесь впечатлениями

Обсуждайте и рассказывайте друзьям об акции «В "Multiplex" картой оплати - два билета выигрывай» в социальных сетях. Высказывайте свои комментарии и предложения.