Оторвись по полной в пиццерии Mister Cat!

с 28 января 2019 по 28 февраля 2019

Акция завершена!

Акция завершена!

Кто может участвовать в акции?

Клиенты ПриватБанка – владельцы карт Visa от ПриватБанка, дееспособные граждане Украины, достигшие 18 лет.

Как принять участие в акции?

Регистрируйтесь на сайте и оплатите счет от 250 грн в пиццерии Mister Cat картой Visa ПриватБанка.

Какое вознаграждение ждет участников акции?

128 сертификатов в сеть пиццерий Mister Cat номиналом 500 грн.

С 28 января по 28 февраля 2019 года регистрируйтесь на сайте promos.privatbank.ua/ru/mister-cat, расплачивайтесь в сети пиццерий Mister Cat картой Visa ПриватБанка и участвуйте в розыгрыше 128 сертификатов номиналом 500 грн. Воспользоваться сертификатом можно до 1 июня 2019 года.

 Частые вопросы

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Основні положення.
1.1. Офіційними правилами акції «Відірвись на повну в піцерії Mister Cat» (далі – Правила) визначається порядок та умови проведення акції «Відірвись на повну в піцерії Mister Cat» (далі – Акція).
1.2.Організатором Акції є АТ КБ «ПРИВАТБАНК», юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, Україна, 01001, ЄДРПОУ 14360570 (далі – Організатор).
1.3. Партнером Акції є «Віза Інтернешнл Сервіс Ассосіейшн», адреса: США, CA 94404 - 2775, Фостер-Сіті, бульвар Метро Сентер, 900 (далі – Партнер).
1.4. Для проведення Акції Організатор має право залучати третіх осіб.
2. Період і територія проведення Акції.
Період Акції: з 28 січня 2019 року до 28 лютого 2019 року (далі – Строк проведення Акції, Період Акції або Тривалість Акції).
Акція проводиться виключно на території України.
3. Учасники Акції.
3.1. Учасниками Акції можуть стати фізичні особи – громадяни України з повною дієздатністю, яким виповнилося 18 років і які є власниками карток Visa, емітованих ПриватБанком (далі – Картка), і повністю згодні з Правилами (далі – Учасники Акції).
3.2. В Акції беруть участь Картки, що були активовані до початку та/або в Період проведення Акції (Період Акції визначається відповідно до п. 2.2 цих Правил).
3.3. В Акції не мають права брати участь:
3.3.1. особи, які не відповідають вимогам пунктів 3.1 та 3.2 цих Правил;
3.3.2. працівники Організатора, Партнера та будь-яких інших компаній, які беруть участь у підготовці, організації та проведенні Акції;
3.3.3. неповнолітні особи;
3.3.4. недієздатні особи, частково дієздатні особи та особи, дієздатність яких обмежена.
4. Призи Акції
4.1. Приз/подарунок Акції – сертифікат номіналом 500 грн. Мається на увазі знижка до 500 грн на один чек в обмін на цей сертифікат за умови розрахунку карткою ПриватБанку.
4.2. Сертифікат діє в усіх ресторанах Mister Cat до 01.06.2019. Не діє на доставку та в святкові дні. На один чек можна використовувати декілька сертифікатів.
4.3. Якщо сума замовлення менша за номінал сертифіката, різниця не повертається.
4.4. Отримати приз можна в ресторані Mister Cat.
5. Умови участі в Акції.
5.1. Протягом періоду Акції (п. 2 Правил) власники карток Visa мають можливість оплатити рахунок від 250 грн у будь-якому ресторані мережі Mister Cat та взяти участь у розіграші 128 сертифікатів номіналом 500 грн за умови реєстрації в Акції на сторінці https://promos.privatbank.ua/ua/mister-cat
5.2. Кількість транзакцій клієнта в Період Акції необмежено.
5.3. В Акції не беруть участі транзакції, вчинені до 00:00 28.01.2019 або після 23:59 28.02.2019 за київським часом.
6. Порядок і спосіб інформування про умови Акції.
6.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на сайті Організатора https://promos.privatbank.ua/ua/mister-cat
6.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього Строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі в разі їх затвердження та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення їх у спосіб, передбачений п. 6.1 Правил, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.
7. Інші умови.
7.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну й безумовну згоду Учасника Акції з цими Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції, при цьому така особа не має права на отримання від Організатора/Партнера будь-якої компенсації.
7.2. Добровільно надаючи персональні дані (прізвище, ім’я, по батькові, копію паспорта громадянина України (всі заповнені сторінки), копію довідки про надання індивідуального податкового номера), Учасники Акції, які здобули право на отримання подарунка Акції, підтверджують свою згоду на збір, зберігання, використання, опрацювання та поширення даних Організатором та уповноваженими ним особами, які будуть вживати необхідних заходів для захисту таких даних від несанкціонованого поширення. Зазначена вище особиста інформація таких Учасників Акції, які здобули право на отримання подарунка Акції, та копії зазначених вище документів буде використано Організатором з метою ідентифікації Учасників Акції та вручення подарунка Акції, а також з метою здійснення оподаткування подарунка Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. Учасники Акції, які здобули право на отримання подарунка Акції, мають право вільного доступу до наданої ними персональної інформації з метою уточнення та/або зміни наданої ними інформації в разі настання такої необхідності (зміна прізвища тощо) відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Персональні дані Учасників Акції, які здобули право на отримання подарунка Акції, будуть зберігатися Організатором протягом 3 років з дати закінчення Акції. Після закінчення цього терміну всі персональні дані Учасників Акції будуть видалені Організатором або повернені Учасникам на запит.
7.3. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалюється Організатором та Партнером.

Делитесь впечатлениями

Обсуждайте и рассказывайте друзьям об акции «Оторвись по полной в пиццерии Mister Cat!» в социальных сетях. Высказывайте свои комментарии и предложения.