Love season с Visa

с 11 февраля 2019 по 24 марта 2019

Акция завершена!

Акция завершена!

Кто может участвовать в акции?
Клиенты ПриватБанка – держатели карт Visa, которые достигли 18 лет.

Как принять участие в акции?
Регистрируйтесь и рассчитывайтесь картой Visa бесконтактно в POS-терминалах.

Какие подарки ждут участников акции?
За период акции разыгрывается 600 сертификатов номиналом 240 грн в сеть кинотеатров MULTIPLEX.

Наслаждайтесь новинками кино в сети кинотеатров Multiplex! Рассчитывайтесь картой Visa бесконтактно в POS-терминалах и выигрывайте один из 600 сертификатов номиналом 240 грн.

 Часто задаваемые вопросы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Офіційні правила проведення акції
«Love season з Visa»
1. Терміни та загальні положення правил.
1.1. Цими офіційними правилами (далі – Правила) рекламної акції «Love season з Visa» (далі – Акція) визначаються порядок та умови її проведення. Переможця Акції буде визначено за критеріями, викладеними в цих Правилах. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою й не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих Правил.
1.2. Територія проведення Акції.
Акція проводиться на території України, за винятком території, що визнана як тимчасово окупована, а саме: Автономної Республіки Крим та м. Севастополь (на підставі Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII), а також низки населених пунктів Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» від 13.04.2014 та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015, №254-VIII).
1.3. Період проведення Акції: з 11 лютого 2019 року до 24 березня 2019 року (включно), що складається з таких періодів:
11.02.2019–17.02.2019;
18.02.2019–24.02.2019;
25.02.2019–03.03.2019;
04.03.2019–10.03.2019;
11.03.2019–17.03.2019;
18.03.2019–24.03.2019.
1.4. Організатор (виконавець) Акції – компанія SIA ECOPAY (далі – Організатор/Виконавець), зареєстрована відповідно до законодавства Латвійської Республіки.
Місцезнаходження: Бабітський край, Бабітська волость, Дзилнусіємс, «Джурі», LV-2107.
1.5. Партнер Акції – АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі – Партнер).
Місцезнаходження: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна, ЄДРПОУ 14360570.
1.6. Подарунок – детальніше див. в розділі 4 цих Правил (далі – Подарунок).
1.7. Учасники Акції.
Фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років, держателі платіжних карток ПриватБанку з безконтактною технологією Visa, які повністю згодні з умовами Акції та надали згоду на опрацювання своїх персональних даних у порядку, зазначеному в цих Правилах (далі – Учасники).
Безконтактна оплата карткою Visa від ПриватБанку включає:
• платіжну картку Visa payWave від ПриватБанку;
• смартфон, на якому встановлено спеціальний платіжний додаток (Google Pay, Apple Pay, NFC-гаманець в моб. додатку Privat24) з цифровою карткою Visa від ПриватБанку.
Учасниками не можуть бути та не визнаються іноземці та особи без громадянства, власники та/або співробітники Виконавця або Партнера, члени їхніх сімей, а також працівники інших юридичних осіб та/або приватних підприємців, залучених до організації чи проведення Акції, і члени їхніх сімей.
1.8. Переможець – Учасник акції, який отримав право на отримання Подарунка за результатами розіграшів згідно з п. 4.9, а також виконав умови п. 3.1 та п. 4.13 Правил з метою отримання Подарунка (далі – Переможець).
1.9. Офіційна сторінка Акції. Правила буде розміщено для публічного доступу за такою інтернет-адресою: promos.pb.ua/ua/promos/love-season-z-visa (далі – Офіційна сторінка).
1.10. Організатор/Виконавець має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції, попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил та розміщення нової версії Правил на Офіційній сторінці.
2. Права та обов’язки Учасників Акції.
2.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:
2.1.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
2.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
2.1.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність і добросовісність участі такого Учасника в Акції;
2.1.4. зазначати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах.
2.2. У разі здобуття права на отримання Подарунка Учасник має надати Виконавцю дані для ідентифікації своєї особи та скановані копії (електронні зображення) документів у порядку, передбаченому п. 4.13 цих Правил.
2.3. Надання Учасником неправильних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т. ч. вигаданих, звільняє Організатора/Виконавця від обов’язку вручити/надіслати Подарунок, і такий Учасник, який здобув право на отримання Подарунка, але надав неправильні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання Подарунка.
2.4. Організатор/Виконавець не зобов’язаний перевіряти вік, правоздатність та/або дієздатність Учасників.
2.5. Учасник, беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними шляхом проставлення відповідної позначки в реєстраційній формі, як описано нижче. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунка. У разі порушення будь-якої з умов та/або вимог цих Правил (навіть за умови виконання всіх інших Правил) Учасник втрачає право на отримання Подарунків та будь-якої компенсації.
3. Порядок участі в Акції.
3.1. Щоб узяти участь в Акції та мати можливість отримати Подарунок, Учасник має протягом періоду Акції вчинити такі дії:
3.1.1. Здійснити оплату будь-яких товарів, робіт чи послуг безконтактною карткою Visa від ПриватБанку в POS-терміналах будь-яких банків за безконтактною технологією Visa на території України або за її межами.
Не відповідають умовам Акції такі операції:
які було здійснено до 00:00 11 лютого 2019 року та після 23:59 24 березня 2019 року за київським часом;
отримання готівки через банкомати, банки та/або інші кредитно-фінансові заклади;
перекази коштів з рахунку картки Visa від ПриватБанку на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб, які було здійснено у філіях банку, у т. ч. перекази для оплати податкових платежів тощо;
оплата дорожніх чеків і лотерейних квитків;
оплата ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у т. ч. через Інтернет;
будь-які операції в мережі Інтернет.
3.1.2. Зайти на Офіційну сторінку та заповнити реєстраційну форму Учасника Акції: зазначити контактний номер телефону, зареєстрований в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
4. Подарунок Акції та порядок його отримання.
4.1. Подарунок – 2 промокоди номіналом 120 гривень до мережі кінотеатрів MULTIPLEX.
Усього 600 (шістсот) штук на весь період проведення Акції (600 Подарунків по 2 промокоди).
Протягом кожного з етапів Акції (згідно з п. 1.4 Правил) Учасник Акції може отримати тільки 1 (один) Подарунок Акції.
4.2. Організатор/Виконавець залишає за собою право самостійно визначати постачальників товарів і послуг для придбання Подарунка.
4.3. Заміна Подарунка грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Подарунок обміну та поверненню не підлягає. За якість послуг, що є Подарунком, відповідальність несе постачальник таких послуг.
4.4. Виконавець і Партнер не несуть жодної відповідальності щодо подальшого використання Подарунка Учасниками після їх одержання, зокрема, за неможливість Учасниками скористатись наданим Подарунком з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків.
4.5. Відповідальність Організатора/Виконавця обмежується вартістю та кількістю Подарунків.
4.6. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з Подарунків Акції, зокрема ПДФО та військового збору, здійснюються Організатором/Виконавцем відповідно до чинного законодавства України.
4.7. Зовнішній вигляд/форма/зображення Подарунка та враження від його використання, що зазначені (можуть бути зазначені) на Офіційній сторінці та/або в рекламних матеріалах Акції, може відрізнятись від реальних та не в повній мірі відповідати сподіванням Учасника.
4.8. Право на участь у розіграші Подарунка мають ті Учасники Акції, які виконали умови Правил відповідно до розділу 3 цих Правил.
4.9. Визначення Переможців Акції та період публікації про Переможців на сайті Акції здійснюється за таким графіком:
До 24.02.2019 включено (за період 11.02.2019–17.02.2019) визначаються Переможці Акції, які здобудуть право на отримання Подарунка (100 штук).
До 03.03.2019 включено (за період 18.02.2019–24.02.2019) визначаються Переможці Акції, які здобудуть право на отримання Подарунка (100 штук).
До 10.03.2019 включено (за період 25.02.2019–03.03.2019) визначаються Переможці Акції, які здобудуть право на отримання Подарунка (100 штук).
До 17.03.2019 включено (за період 04.03.2019–10.03.2019) визначаються Переможці Акції, які здобудуть право на отримання Подарунка (100 штук).
До 24.03.2019 включено (за період 11.03.2019–17.03.2019) визначаються Переможці Акції, які здобудуть право на отримання Подарунка (100 штук).
До 31.03.2019 (за період 18.03.2019–24.03.2019) визначаються Переможці Акції, які здобудуть право на отримання Подарунка (100 штук).
4.10. Список Переможців буде опубліковано на сайті Акції протягом 30 робочих днів з відповідної дати визначення Переможців Акції згідно з п. 4.9 Правил.
4.10.1. Визначення Переможців відбувається серед всіх Учасників, які виконали всі умови Акції відповідно до розділу 3 цих Правил на момент проведення визначення. Усього за протягом Акції буде обрано 600 (шістсот) Переможців.
4.10.2. Окрім Переможців Акції, Партнер також визначає 120 (сто двадцять) резервних Переможців, на випадок якщо Переможець втратить право на отримання Подарунка згідно з умовами цих Правил. Якщо Переможець втратить право на отримання Подарунка, Переможцем буде обрано наступного за списком Переможця серед резервних.
4.11. Визначення Переможця проводиться Партнером за допомогою сервісу random.org методом випадкового вибору серед усіх Учасників за період проведення Акції, які виконали всі умови Акції відповідно до розділу 3 цих Правил, у дату, що зазначено в п. 4.9 цих Правил.
4.12. Протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з відповідної дати проведення визначення Переможців Акції/резервних Переможців Акції (згідно з п. 4.9 Правил) Організатор/Виконавець забезпечує інформування Переможців Акції про перемогу телефонним дзвінком на номер, який було зазначено під час реєстрації в Акції.
Організатор/Виконавець здійснює три спроби інформування Переможців Акції протягом 3 (трьох) робочих днів з 10:00 до 19:00 з відповідної дати проведення визначення переможців відповідного періоду Акції.
Якщо головний Переможець Акції не відповів на телефонний дзвінок Організатора/Виконавця у вищезазначений період, це вважається відмовою від отримання Подарунка Акції. У такому випадку право на отримання Подарунка Акції переходить до резервного Переможця Акції. Будь-які претензії головного Переможця Акції з цього приводу не приймаються і не розглядаються Організатором/Виконавцем та/або Партнером.
4.13. Результати визначення Переможця фіксуються в протоколі визначення Переможця створеною Партнером комісією. Комісія формується з представників Партнера, а саме з 3 (трьох) осіб. Комісія своїм рішенням має право відмовити Учаснику в наданні Подарунка в разі виявлення шахрайства, маніпуляцій, фальсифікацій, використанням заборонених програмних засобів та інших порушень. Комісія своїм рішенням визначає наявність маніпуляцій, шахрайства та фальсифікації на власний розсуд.
Результати визначення Переможця розміщується Партнером на Офіційній сторінці promos.pb.ua/ua/promos/love-season-z-visa.
4.14. Порядок отримання Подарунка:
4.14.1. Отримання Подарунка відбувається протягом дня, у який Учасник Акції був успішно проінформований як Переможець Акції згідно з пунктом 4.12, шляхом направлення Виконавцем Акції кожному Переможцю Акції Подарунка (визначеного пунктом 4.2) у SMS-повідомленні на номер мобільного телефону, що був зазначений Учасником Акції під час реєстрації на Офіційній сторінці promos.pb.ua/ua/promos/love-season-z-visa.
Після цього Організатор/Виконавець не несе відповідальності за використання/неможливість використання/прострочення строку використання (якщо такий передбачено) Переможцем Акції Подарунка Акції.
2 промокоди номіналом 120 гривень до мережі кінотеатрів MULTIPLEX дають право отримати 2 квитки (вартість кожного становить 120 гривень) на стандартні місця (промокоди не діють на місця категорії «люкс»).
Обмін промокодів на квитки проводиться винятково в касах кінотеатрів MULTIPLEX.
Промокоди не дійсні для обміну на квитки в мережі кінотеатрів MULTIPLEX у містах Черкаси та Луцьк.
4.15. Організатор/Виконавець і Партнер не несуть відповідальності за роботу/будь-які помилки операторів зв’язку, інтернет-провайдерів, унаслідок яких повідомлення Учасникам не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені чи пошкоджені або внаслідок яких Учасники не були повідомлені чи були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Подарунка Акції.
4.16. Неухильне дотримання цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником Подарунка.
4.17. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Подарунок.
5. Обмеження.
5.1. Організатор/Виконавець і Партнер не несуть відповідальності за роботу/будь-які помилки операторів зв’язку, Інтернет-провайдерів, унаслідок яких повідомлення Учасникам не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені чи пошкоджені або внаслідок яких Учасники не були повідомлені чи були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Подарунка Акції. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі в Акції, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера цієї послуги.
5.2. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неможливість Переможців отримати Подарунок чи скористатися ними з будь-яких причин, які не залежать від Організатора/Виконавця, зокрема у зв’язку з відсутністю в Переможця необхідних документів тощо.
5.3. Отримання Подарунка допускається лише Учасником, який здобув право на отримання Подарунка. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Подарунка, де Подарунок або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави.
5.4. Якщо Учасник з яких-небудь причин не може отримати Подарунок Акції особисто, такий Учасник не має права поступитися своїм правом третій особі.
5.5. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема й інформації щодо контактних телефонів і адрес).
5.6. Організатор/Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор): стихійні лиха; пожежа; повінь; воєнні дії будь-якого характеру; блокади; зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України; оголошення про мобілізацію; введення воєнного чи надзвичайного стану; інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця та Партнера обставини.
6. Персональні дані.
6.1. Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно та самостійно (обмежено дієздатні особи діють добровільно, але за згодою законних представників та/або піклувальників). Учасник Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності та наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції та отриманням Подарунка.
6.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою пряму добровільну згоду Організатору/Виконавцю та Партнеру на збирання, зберігання та опрацювання наданих персональних даних, а саме: імені, прізвища, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного номера платника податку, номера телефону, поштової адреси, адреси електронної пошти, а також інших даних, що можуть надаватися Переможцем для отримання Подарунка (далі – Персональні дані) для ідентифікації Переможця та оподаткування Подарунків, вручених Переможцю, та на передачу таких даних Партнеру. Опрацювання персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя – НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ. Персональні дані Переможця можуть використовуватися Організатором/Виконавцем і Партнером з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинного законодавства України (у т. ч. шляхом передачі третім особам). Крім того, кожен Учасник шляхом участі в Акції надає Організатору/Виконавцю та Партнеру пряму згоду та право на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, у т. ч. (але не обмежуючись цим) право публікації в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т. ч. рекламного характеру) тощо без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем і Партнером. Опрацьовуючи Персональні дані Організатор/Виконавець та Партнер керуються статтями 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
6.3. Переможець на вимогу Організатора/Виконавця/Партнера зобов’язується надати письмову згоду на опрацювання своїх Персональних даних. Переможець погоджується з тим, що надані ним Персональні дані використовуються Партнером і Виконавцем винятково з метою проведення Акції.
6.4. Беручи участь в Акції, Переможець підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних; склад та зміст зібраних даних; права, передбачені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»; осіб, яким його дані передаються.
6.5. Організатор/Виконавець і Партнер не несуть жодної відповідальності за захист будь-яких інших даних (окрім Персональних даних, що передаються згідно з умовами Акції), розміщених Учасником в соціальній мережі, за неправомірний або випадковий доступ до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інші неправомірні дії. Так само Організатор/Виконавець і Партнер не несуть жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб у результаті дій Учасника з надання таких персональних даних.
7. Додаткові умови.
7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Подарунків здійснюється шляхом розміщення Правил на Офіційній сторінці.
7.2. Партнер та Організатор/Виконавець, а також залучені ними треті особи не несуть відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха; пожежа; повінь; воєнні дії будь-якого характеру; блокади; зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції; інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця та Партнера, а також залучених ними третіх осіб обставини, внаслідок яких Участь в Акції стає неможливою.
7.3. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор/Виконавець Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора/Виконавця Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.
7.4. Терміни, що вживаються у цих Правилах, застосовуються виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.
7.5. Усі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються відповідно до чинного законодавства України.

Делитесь впечатлениями

Обсуждайте и рассказывайте друзьям об акции «Love season с Visa» в социальных сетях. Высказывайте свои комментарии и предложения.