ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

с 18 июля 2018 по 20 августа 2018

Выполняйте задания с Картой Юниора и выигрывайте до 100 000 гривен.

Количество участников уже достигло
322
человек
Зарегистрируйтесь и Вы:

Выполняйте задания с Картой Юниора и выигрывайте до 100 000 гривен.

Кто может участвовать в акции?
К участию в акции допускаются дети (6-17 лет) – владельцы Карты Юниора ПриватБанка.

Как стать победителем?
Зарегистрироваться и выполнить последовательно все задания.

Какие подарки в акции?
Призовой фонд акции – 100 000 гривен.
Самые активные получат подарки.

Этим летом в королевстве случатся фантастические приключения!
Ключ к королевству имеют лишь избранные - владельцы Карты Юниора.
Регистрируйтесь, выполняйте все задания и получайте сокровища королевства - до 100 000 гривен.

Ожидайте первое задание в виде SMS после начала акции.

Карта Юниора

Карта Юниора – это первая банковская карта для школьников от 6 до 17 лет.

С Картой Юниора ребенок может:

- учиться в БизнесШколе, где преподают топ-менеджеры ПриватБанка;
- отправиться на экскурсию в отделение банка;
- побывать в квест-комнате «Затерянные в банке».

Преимущества Карты Юниора для родителей:

- Контроль трат ребенка в своем Приват24;
- Быстрое пополнение карты, если у ребенка закончились деньги;
- Блокировки карты в случае ее утери;
- Оформляется бесплатно.

Для оформления карты необходимы:

1) свидетельство о рождении (допускается свидетельство, выданное не в Украине);
2) справка ИНН (обязательно для детей с 14 лет);
3) электронный паспорт (ID-карта) (с 14 лет) или общегражданский паспорт (с 16 лет);
4) наличие у родителей карты «Универсальная».

Оформить Карту Юниора можно без ребенка в ближайшем отделении ПриватБанка.

 Частые вопросы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умови акції «Фантастичні пригоди» (далі - Умови)
Загальні положення
1.1. Акція - маркетингова акція під назвою «Літні пригоди», організатором якої є АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
1.2. Акція проводиться в порядку, визначеному настоящими умовами.
1.3. Участник - громадяни України, які провели реєстрацію за своїм фінансовим номером телефону за формою на сторінці акції https://promos.privatbank.ua/, які є власником
Карти.
1.4. Карта - Картка Юніора, емітована ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
1.5. Завдання - визначена операція по Карті, яку Участнику необхідно виконати в рамках даної Акції.

1.6. Територія проведення Акції:.
Акція проводиться на території України, за винятком території, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII.).

1.7.«Період проведення Акції»: з 18.07.2018 10:00:00 до 20.08.2018 23:59:59 (включно) .

1.8. Переможець - Учасник, який виконав всі Завдання по Акції в порядку, встановленому цими Умовами.
1.9. Термін видачі головного призу: з 01.09.2018г. по 30.09.2018г. за умови надання Переможцем необхідного пакету документів

2. Призовий фонд акції
2.1. Призовий фонд Акції складається з головного призу - 100 000 (сто тисяч) гривень. Головний приз отримає Учасник, який виконав всі Завдання. У разі якщо таких Учасників визначиться кілька, головний приз буде розділений в рівних частках між усіма Переможцями шляхом надання кожному Переможцю призу в порядку, встановленому цими Умовами.
2.2. Призовий фонд Акції утворюється за рахунок коштів Банку, формується окремо і використовується виключно з метою винагороди Учасників та Переможців.

3. Порядок участі в акції, порядок визначення переможців і строки вручення призів
3.1. Умови участі в Акції:
Учасники отримують від Банку Завдання на свій мобільний номер телефону, який внесено у систему Організатора як головний у вигляді СМС-повідомлення, та інші канали, які являються частиною Завдань (чек термінала самообслуговування, банкомату, POS-терміналу, які є власністю Організатора).Завдання кожного Учасника можуть направлятися в будь-якій послідовності на розсуд Банку;
Учасникам дається 6 завдань і 34 календарних днів на їх виконання. Перше завдання приходить в СМС-повідомленні 18.07.2018 року. Кожне нове завдання приходить протягом півгодини після виконання попереднього.

3.2. Кожен з Учасників може стати Переможцем і отримати головний приз згідно п. 2.1. справжніх Умов.
3.3. Учасник Акції не вносить окремої плати за участь в Акції.

3.4. Переможець (-і) інформується (-ются) про перемогу в Акції протягом 1 (однієї) календарного тижня з дати закінчення терміну дії Акції. Інформування здійснюється шляхом направлення Переможцю (-ям) смс-повідомлення і / або дзвінка співробітника Банку на контактний (-е) номер (-и) мобільного (-их) телефону (-ів) Переможця (-ів).

3.5.Банк надає Переможцю (-ям) головний приз в Термін вручення призів, вказаний в п. 1.9. справжніх Умов. Головний приз надається Банком шляхом перерахування грошових коштів на Карту (-и), з використанням якої Переможець (-і) виконував (-і) Завдання

4. Заключні положення
4.1. Банк при видачі головного призу Переможцю (-ям) виступає податковим агентом і виконує обов'язок по правильному і своєчасному обчислення, утримання податку на доходи фізичної особи, та перерахування податку до бюджетної системи України.
4.3. Банк залишає за собою право вносити зміни в умови Акції в будь-який час без попереднього повідомлення. Банк залишає за собою право самостійно визначати вибірку клієнтів для участі
в Акції.
4.4. З метою забезпечення можливості своєчасного ознайомлення кожного Учасника Акції з Умовами і змінами, що вносяться до цих Умов, актуальний текст Умов Акції публікується на інтернет-сайті Акції.

Делитесь впечатлениями

Обсуждайте и рассказывайте друзьям об акции «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ » в социальных сетях. Высказывайте свои комментарии и предложения.