Через NFC платите – средства возвратите!

с 1 февраля 2018 по 1 апреля 2018

Акция завершена!

Акция завершена!

Рассчитывайтесь в любых торгово-сервисных предприятиях на территории Украины картой Masterсard® ПриватБанка через NFC-кошелек с помощью собственного смартфона и получайте деньги!

Добавьте карту в NFC-кошелек в Приват24 и платите без ограничений!

  • В Privat24 на собственном смартфоне найдите раздел NFC.
  • Добавьте карту Masterсard® ПриватБанка и выберите ее для оплаты.
  • Выберите карту Masterсard® ПриватБанка для оплаты и включите технологию бесконтактной оплаты на выбранной карте.
  • Поднесите смартфон к POS-терминалу (сначала убедитесь, что POS-терминал принимает к оплате бесконтактные карты).
  • Готово! Платеж осуществлен.

Скачать приложение Privat24

Часто задаваемые вопросы по акции «Через NFC платите – средства возвратите!»

 
 
 
 
 
 

Часто задаваемые вопросы по использованию NFC-кошелька в Приват24.

 
 
 
 
 
 

Офіційні правила акції
«Через NFC платіть – кошти поверніть!» (надалі – «Акція») для клієнтів – держателів карток Masterсard® (надалі – «Правила»)
Організатором Акції є ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д (надалі – «Організатор/Банк»).
1. Основні положення Акції.
1.1. Участь в Акції мають право взяти дієздатні фізичні особи – громадяни України, яким на момент участі в Акції виповнилося 18 років, які є власниками карток Masterсard®, емітованих ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» для використання фізичними особами (надалі – «Картка/Картки»), що здійснюють оплату товарів та/або послуг у будь-яких торговельно-сервісних підприємствах на території України (враховуючи умови п. 1.3. Правил) картками Mastercard® через NFC-гаманець у Приват24 за допомогою своїх смартфонів (надалі – «Учасники Акції»).
Учасниками не можуть бути та не визнаються іноземці та особи без громадянства, власники та/або співробітники Організатора, члени їхніх сімей, а також працівники інших юридичних осіб та/або приватних підприємців, залучених до організації чи проведення Акції, і члени їхніх сімей.
1.2. Акція триватиме з 1 лютого до 1 квітня 2018 року включно (надалі – «Період Акції/Тривалість Акції») і буде розділена на два періоди:
1) 01.02.2018–01.03.2018;
2) 02.03.2018–01.04.2018;
1.3. Акція проводиться на території України, за винятком території, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь (на підставі Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII), а також низки населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного 13 квітня 2014 року, та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII).
2. Умови участі в Акції.
2.1. Для участі в акції необхідно провести реєстрацію за своїм фінансовим номером телефону за формою на сторінці акції https://promos.privatbank.ua/ua/NFC, визначеною Організатором, та протягом Періоду Акції, згідно з п. 1.2 Правил, додати картку Masterсard у NFC-гаманець у мобільний додаток Privat24 та здійснити транзакцію карткою Mastercard® через NFC-гаманець у Приват24 на будь-яку суму за допомогою власного смартфону за товари та/або послуги в будь-яких торговельно-сервісних підприємствах на території України (враховуючи умови п. 1.3 Правил) (надалі – «Транзакція»).
2.2. В Акції приймають участь тільки ті картки, що в період акції вперше додані у NFC-гаманець мобільного додатку Приват24.
2.2. Надалі для отримання заохочень Учасник Акції повинен здійснити за Період Акції Транзакцію(-ї) на будь-яку(-і) суму(-и).
2.3. В Акції не беруть участь Транзакції, що було здійснено до 00:00 01.02.2018 р. або після 23:59 01.04.2018 р. за київським часом.
2.4. Не відповідають умовам Акції та не є Транзакціями:
2.4.1. Перерахування коштів з рахунків карток на інші картки;
2.4.2. Транзакції, здійснені особами, що не досягли 18-річного віку;
2.4.3. Транзакції, здійснені будь-яким іншим способом, окрім Транзакцій, здійснених карткою Mastercard® через NFC-гаманець у Приват24 за допомогою смартфону.
3. Фонд Заохочень Акції.
3.1. Заохоченнями № 1 Акції (надалі – «Заохочення № 1 Акції») є повернення Учаснику Акції грошових коштів у розмірі 25,00 грн за умови підключення картки Masterсard у NFC-гаманець у мобільному додатку Privat24 відповідно до умов, зазначених у п. 2.1 Правил.
Заохоченнями № 2 Акції (надалі – «Заохочення № 2 Акції) є повернення Учаснику Акції грошових коштів у розмірі 25,00 грн за Транзакцію(-ї), здійснену(-і) на будь-яку суму через NFC-гаманець з використанням картки Mastercard® відповідно до умов, зазначених у п. 2.2 Правил.
За весь Період Акції Учасник Акції може отримати Заохочення № 1 та Заохочення № 2 у кількості 1 шт.
3.2. Загальна сума повернень грошових коштів (загальної суми Заохочень Акції) одному Учаснику Акції – не більше ніж 50,00 грн за весь Період Акції.
Загальна сума Фонду Заохочень Акції, зазначених у п. 3.1 Правил, становить 1 000 000,00 грн (один мільйон гривень 00 копійок).
Кількість Заохочень Акції, що зазначені в п. 3.1 Правил, обмежено. Організатор залишає за собою право достроково завершити Акцію у разі дострокового вичерпання Заохочень Акції, зазначених у п. 3.1 Правил.
3.3. Відповідальність Організатора Акції обмежується вартістю та кількістю Заохочень Акції, передбачених цими Правилами.
3.4. Організатор залишає за собою право збільшити загальний Фонд Заохочень Акції або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами, або підвищити вартість наявних Заохочень. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомляє про них в порядку, передбаченому в п. 6 цих Правил.
3.5. Організатор Акції не несе відповідальності: за подальше використання Заохочень Акції Учасниками Акції, які мають право на отримання Заохочень Акції, згідно з умовами п. 4 Правил, після їх одержання; за неможливість Учасниками Акції скористатись наданими Заохоченнями Акції з будь-яких причин; за можливі наслідки використання таких Заохочень Акції.
3.6. Одержання (виплату) Заохочень Акції Учасникам Акції, які мають право на отримання Заохочень Акції, забезпечує Організатор. Дотримання вимог законодавства України щодо оподаткування вартості доходів у результаті отримання Заохочень Акції забезпечується Організатором Акції відповідно до вимог законодавства України.
4. Порядок визначення Учасників Акції, які здобувають право на отримання Заохочень Акції.
4.1. З метою визначення Учасників Акції, які здобувають право на отримання Заохочень Акції, та грошової суми Заохочення для кожного Учасника Акції, які здобувають право на отримання Заохочень Акції, Організатор аналізує Транзакції, проведені через NFC-гаманець за допомогою картки Mastercard® за Період Акції.
4.2. Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання заохочень Акції, відбувається в наступні дати:
- не пізніше 1 квітня 2018 року (за період проведення Акції: 01.02.2018–01.03.2018);
- не пізніше 1 травня 2018 року (за період проведення Акції: 02.03.2018–01.04.2018).
4.3. У разі, якщо Учасник Акції не буде відповідати умовам, зазначеним в п.2.1 та\або 2.2 даних Правил, він позбавляється права на отримання Заохочення Акції.
4.4. Організатор самостійно забезпечує проведення процедури визначення Учасників Акції, які здобувають право на отримання Заохочень Акції.
4.5. Результати визначення Учасників Акції, які мають право на отримання Заохочення Акції, є остаточними й оскарженню не підлягають.
4.6. Організатор гарантує відповідність процедури визначення Учасників Акції, які здобувають право на отримання Заохочень Акції, цим Правилам.
5. Умови та строки отримання Заохочень Акції.
5.1. Отримання Учасниками Акції, які здобувають право на отримання Заохочень Акції, Заохочень Акції відбувається шляхом перерахування Організатором грошових коштів (п. 3.1 Правил) на відкриті в Банку карткові рахунки Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочень Акції в наступні дати:
- не пізніше 15 квітня 2018 року (за період проведення Акції: 01.02.2018–01.03.2018);
- не пізніше 15 травня 2018 року (за період проведення Акції: 02.03.2018–01.04.2018).
5.2. Учасники Акції, які здобули право на отримання Заохочення Акції, не можуть передавати своє право отримати таке Заохочення Акції третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.
5.3. Організатор Акції має право:
- відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала або неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах;
- відмовити у видачі Заохочень Акції Учаснику Акції, який не виконав умови, необхідні для отримання таких Заохочень Акції згідно з цими Правилами.
5.4. Якщо будь-який Учасник Акції, який здобув право на отримання Заохочення Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора Акції, не має можливості отримати Заохочення Акції (у т. ч. якщо Учасник Акції закрив свій рахунок у Банку до моменту перерахування коштів), такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора Акції.
5.5. Банк як Організатор Акції не бере участі у будь-яких суперечках стосовно Заохочень Акції, що можуть виникнути між Учасниками Акції та Організатором Акції. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки щодо визнання будь-яких осіб Учасниками Акції, а також прав на одержання Заохочень Акції.
5.6. Організатор Акції звільняється від відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха; пожежа; повінь; воєнні дії будь-якого характеру; блокади; суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції; інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставин стосовно залучених ним третіх осіб.
5.7. Організатор Акції не компенсує будь-яких витрат Учасників Акції, пов’язаних з отриманням та подальшим використанням Заохочень Акції.
6. Порядок і спосіб інформування про умови Акції.
6.1. Інформування щодо правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних Правил на інтернет-сайті Банку www.promos.privatbank.ua/ua/NFC.
6.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього Періоду Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення на інтернет-сайті Банку www.promos.privatbank.ua/ua/NFC, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.
7. Інші умови.
7.1. Організатор не несе відповідальності за неможливість отримання Заохочення Акції Учасником Акції, який здобув право на отримання Заохочення Акції, у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Організатора (відсутність необхідних документів, хвороба, відпустка тощо), за роботу підприємств телекомунікацій України.
7.2. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалюється Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
7.3. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. інформації щодо контактів з ними та адреси).
7.4. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення в тому ж порядку, що визначено для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов. Організатор не несе відповідальності у випадку, якщо Учасники Акції не будуть ознайомлені з такими змінами.
7.5. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (надалі – «Закон) Учасникам Акції повідомляється:
7.5.1. Володільцем персональних даних Учасників Акції є Організатор.
7.5.2. Персональні дані Учасників Акції опрацьовуються Організатором з метою забезпечення їх участі в цій Акції, визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочень Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.
7.5.3. З метою опрацювання персональних даних, що зазначено у пп. 7.5.2 цих Правил, Організатор може опрацьовувати ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу реєстрації.
7.5.4. З персональними даними згідно з метою, визначеною у пп. 7.5.2 цих Правил, будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання й поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.
7.5.5. Персональні дані Учасників Акції будуть опрацьовуватися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції, після чого їх буде знищено у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Учасників Акції будуть зберігатися протягом строку, необхідного для виконання мети, зазначеної у пп. 7.5.2 цих Правил, після чого їх буде знищено у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.
7.5.6. Учасники Акції можуть відкликати згоду на опрацювання своїх персональних даних з метою, визначеною в пп. 7.5.2 цих Правил, надіславши Організатору письмовий запит на адресу, зазначену в цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Заохочень Акції.
7.5.7. Учасники Акції володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
7.6. У разі відмови Учасника Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, від отримання ним заохочення Акції будь-які претензії такого Учасника Акції з цього приводу не приймаються й не розглядаються Організатором.
7.7. Організатор не несе відповідальності:
- за неотримання Учасником Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, Заохочення Акції з вини такого Учасника Акції;
- відмову Учасника Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, від одержання Заохочення Акції, якщо в ньому не виявлено жодних технічних невідповідностей;
- інші обставини, які не залежать від Організатора.
Організатор не сплачує Учасникам Акції, які здобули право на отримання Заохочень Акції, жодних компенсацій.
7.8. Номери телефонів, IP-адреси, електронні та поштові адреси та інші дані Учасників Акції, у діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника Акції у вигідніші умови в порівнянні з іншими Учасниками), не допускаються до подальшої участі в Акції. У цьому випадку Організатор залишає за собою право на блокування IP-адреси. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акції ухвалюється самостійно Організатором і оскарженню не підлягає. Учасники Акції, яких було не допущено до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після отримання ними Заохочень Акції), втрачають право на одержання будь-яких Заохочень Акції, не одержаних на момент недопущення Учасника Акції до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій від Організатора.
7.9. Під час проведення Акції чи після її закінчення Організатор не зобов’язаний вести переписку з потенційними учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі щодо питань, що стосуються умов проведення, визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочень Акції на умовах Акції, чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції.
8. Правила затверджені Організатором та діють протягом Періоду Акції.

Делитесь впечатлениями

Обсуждайте и рассказывайте друзьям об акции «Через NFC платите – средства возвратите!» в социальных сетях. Высказывайте свои комментарии и предложения.